Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Jordskred, Jølster
  Odd Are Jensen
  Flomskred sannsynligvis utløst av utglidning et stykke opp i fjellsiden. Gått ned gjennom skog og landbruksarealer og stoppet ved en gård. Usikkert om det er skader på bygninger. Flomvann har beveget seg videre nedover lia. Sannsynligvis utløst på samme tid som de andre store hendelser i nærheten.
  Helikoptre
  Jordskred
  Naturfare
 • Avrenning fra Gråsubrean
  Stig Storheil
  Bekk med smeltevann på breen
  Isbreer
  Smeltevann
  Naturfare
 • Brefallet ved Suphellebreen
  Stig Storheil
  Suphellebreen Jostedalsbreen
  Isbreer
  Naturfare
 • Kvikkleireskred i Kattmarka 2009
  NVE RM
  Skader og forflytning av hus
  Kvikkleireskred
  Naturfare