Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Vedlikehold av datalogger på Gámanjunni 3 i Kåfjord kommune
  IP-kamera
  SVF Kåfjord. Seksjon Fjellskred
  Helikoptre
  Feltarbeid
 • Anleggsarbeid på snøføre
  Lars Midttun
  Anleggsarbeid på vinterstid. Drikkevannsuttak fra Djupetjønn i Tinn kommune
  Djupetjønn
  Drikkevannsuttak
  Feltarbeid
 • Snøobservasjon
  Jostein Aasen
  Observatørar frå snøskredvarslinga sjekkar snødekket på Svalbard.
  observasjon
  Regobs
  Snøskred
  Svalbard
  Varsom
  Feltarbeid
 • Tilsyn dam
  Kari Bråtveit
  Tilsyn av forsterkningsarbeider ved dam Sverjesjøen
  Byggeplass
  Damanlegg
  Tilsyn
  Befaringer
 • Lidarskanning av Gámanjunni 3
  Per Steinar Lyngstad (SVF)
  NVEs seksjon for fjellskred (SVF) utfører lidarskanning av det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Kåfjord kommune, Troms.
  Fjell
  Geotekniske undersøkelser
  Fjellskredovervåking
  Feltarbeid
 • Vannmåling Flom Agder
  Petter Våge
  Tommy Skårholen, NVE. Froland Sørlandet
  Befaringer
  Feltarbeid
  Flommer
  Høstflom
 • Vannmåling Flom Agder
  Petter Våge
  Tommy Skårholen, NVE. Saltmåling i Lilleelv ved Arendal. Sørlandet
  Befaringer
  Feltarbeid
  Flommer
  Høstflom
 • Flom Viksvatn 83.2
  Aldo Dyrvik
  Stasjon 83.2 Viksvatn, vatn vil stige heit til fuglekassen
  Feltarbeid
  Flommer
  Naturfare
 • NVE anlegg Målselvfossen
  Stein Torbjørn Larsen
  NVE anlegg reparerer laksetrappa i Målselvfossen
  Anleggsarbeider
  Feltarbeid
  Fosser
  Laksetrapper
 • Befaring etter flommen i Kvam mai 2013
  Arne Søyland
  Erik Due
  Befaringer
  Flomskader
  Naturfare
 • Snøskredvarsler i NVE
  Markus Landrø
  Emma Barfod er en av 23 snøskredvarslere i NVE.
  Feltarbeid
  Naturfare
  Sikringsarbeid
 • Geologer på befaring.
  Lars Harald Blikra
  Geologer på befaring ved baksprekken i Åkneset, ca.850 moh.
  Befaringer
  Naturfare
 • Per Sanderud på befaring ved Hovinbekken, Oslo 2015
  Erik Due
  Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud på befaring ved Hovinbekken etter styrtregn på Østlandet september 2015
  Befaringer
  Flommer
  NVE personer
  Regnvær
 • NVE på befaring etter flommen i Odda 2014
  Jomar Bergheim
  NVE besøker Opo i Odda etter flomnatta da fem hus ble tatt av vannet.Fra venstre Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, direktør for skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt Leifseth, ordfører i Odda John Opdal og regionssjef i NVE Brigt Samdal.
  Befaringer
  Flomskader
 • Nivellering
  Eydis Dalen
  S:\HH\Bilder\Stasjonsbildearkiv_HH\041\Avløpstasjoner\41_1_Stordalsvatn
  Feltarbeid
  Hydrologiske metoder
  Nivellering
 • NVE anlegg reparerer elveforbygning, Sandåa
  Jo Langli
  Reparasjonsarbeid av elveforbygning ved fossen i Sandåa, Valsøybotn.
  Anleggsarbeider
  Feltarbeid
  Forbygninger
  Gravemaskiner
  Reparasjoner
 • Temperaturmåling i Kjøsnesfjorden
  Ragnar Ekker
  Avdelingsingeniør Thea Wang fra seksjon Vannbalanse, NVE måler temperaturvertikaler i Kjøsnesfjorden.
  Feltarbeid
  Gummibåter
  Hydrologiske undersøkelser
 • NVE graver snøprofil
  Markus Landrø
  Snøskredvarsler Emma Barfod, NVE graver snøprofil underveis mot Keipen på Senja. Breitind i bakgrunnen.
  Feltarbeid
  Naturfare
  Skredfare
  Snømåling
 • Kontroll av måleutstyr på Veslemannen
  Arne Søiland
  Seksjonssjef Lars Blikra kontrollerer måleutstyr på Veslemannen etter at farenivået for fjellskred ble justert ned fra rødt nivå. Brukt i NVEs årsrapport 2015
  Feltarbeid
  Fjellsikringer
  Måleinstrumenter
 • Helikopterbefaring under jøkulhlaup fra Harbardsbreen
  Arne Søiland
  Brukt i NVEs årsrapport 2015
  Befaringer
  Feltarbeid
  Helikoptre
  Jøkulhlaup
 • Hydrolog i arbeid, Rusåi avløpsstasjon
  Trine Lise Sørensen
  S:\HH\Bilder\Stasjonsbildearkiv_HH\016\Avløpstasjoner\016_490 Rusåi
  Feltarbeid
  Hydrologer
  Hydrologiske målestasjoner
 • NVEs snøskredvarslere ute i felt
  Erik Johnsen
  Snøskred
  Feltarbeid
 • Fjellskredseksjonen på befaring
  Gammanjunni i Manndalen
  Befaring
  Feltarbeid
 • NVE på befaring etter kvikkleireskred Esp i Trondheim
  Erik Due
  Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud
  Befaringer
  Kvikkleireras
  Kvikkleireskred
  NVE personer