Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Solbergfoss
  Helena M. Nynäs
  Dammen, sett sammen med kraftstasjonen, er mektige byggverk fra den tidlige norske vannkraftutbyggingen. Anlegget var en stor bygnings- og vassdragsteknisk utfordring og fortjener benevnelsen ingeniørkunst. Arkitektonisk representerer Solbergfoss med sine overflater i rå betong en nøkternhet, et brudd med romantikk og natursteinskledning. Stilen kan også tolkes som et varsel om pragmatisme og økonomiske nedgangstider på 1920-tallet. Solbergfoss er vurdert å være et nasjonalt bevaringsverdig kulturminne i NVEs prosjekt ”Kulturminner i norsk kraftproduksjon” i 2006. Objekt nr. 92 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
  Anlegg
  Dammer
  Dammer som kulturminner
  Kraftstasjoner
 • Mellomdammen, Nusfjord
  Aage S. Josefsen
  Dammen illustrerer en regulering av et lite vassdrag til kraftproduksjon i et lite øysamfunn i Nord-Norge. Kraftstasjonen med dammen er et av de tidlige i Nord-Norge. Dammen er tilknyttet fiskeværet Nusfjord, som er et av Nordland fylkeskommunes høyt prioriterte kulturmiljøer. Området inngår i Kulturminneplan for Lofoten fra 2007. Nusfjord er et satsingsområde i Flakstad kommuneplan fra 2008. Alle disse forhold tilsier at dammen og det miljøet den tilhører er av høy kulturminneverdi, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Objekt nr. 12 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
  Anlegg
  Dammer
  Dammer som kulturminner