Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Egersund vindkraftverk
  Kristin Evjen
  Befaring på Egersund vindkraftverk.
  Vind
  Vindkraft
  Vindkraftverk
  Vindturbiner
  Anlegg
 • Distribusjonsnett over Valdresflya
  Christer Heen Skotland
  22 kV linje over vinterstengt Valdresflyi. Bitihorn i bakgrunnen
  22 kV
  Distribusjonsnett
  Fjellet
  Kraftledninger
  Anlegg
 • Egersund vindkraftverk
  Lisa Vedeld Hammer
  Vindturbin i tåke på Egersund vindkraftverk
  Egersund vindkraftverk
  Vindturbiner
  Anlegg
 • Såheim kraftstasjon og elva Måna
  Stig Storheil
  Rjukan
  Anlegg
  Elver
  Kraftstasjoner
 • Flom, Kvam i Gudbrandsdalen mai 2013
  Kari Svelle Reistad
  Østlandet ble rammet av flom i mai. Kvam i Gudbrandsdalen.
  Anlegg
  Flomskader
  Naturfare
 • Dam Kalhovd
  Rune Engesæter
  Dam Kalhovd, Måranlegget
  Anlegg
  Dammer
 • Solbergfoss
  Helena M. Nynäs
  Dammen, sett sammen med kraftstasjonen, er mektige byggverk fra den tidlige norske vannkraftutbyggingen. Anlegget var en stor bygnings- og vassdragsteknisk utfordring og fortjener benevnelsen ingeniørkunst. Arkitektonisk representerer Solbergfoss med sine overflater i rå betong en nøkternhet, et brudd med romantikk og natursteinskledning. Stilen kan også tolkes som et varsel om pragmatisme og økonomiske nedgangstider på 1920-tallet. Solbergfoss er vurdert å være et nasjonalt bevaringsverdig kulturminne i NVEs prosjekt ”Kulturminner i norsk kraftproduksjon” i 2006. Objekt nr. 92 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
  Anlegg
  Dammer
  Dammer som kulturminner
  Kraftstasjoner
 • Vindmøller utenfor København
  Stig Storheil
  Vindmøller utenfor København
  Vindmøller
  Havvind
  Anlegg
 • Erosjonssikring Nordre Osensjøen
  Åge Grønnesby Danielsen
  Erosjonssikring bygget av NVE ved Nordre Osensjøen i Åmot kommune.
  Anlegg
  Erosjonssikring
  Sand
  Sikringer
  Sikringstiltak
  Tetteduker
  Trekonstruksjoner
 • Dam Grimsosen
  Simon Oldani
  Dronebilde
  Anlegg
  Dammer
  Industrisamfunn
  Tettsteder
 • Vindkraftverk og kyr, Gotland
  Heidi Anette Grønsten
  Vindmølle og kyr på beite, Näsudden Gotland
  Anlegg
  Vindkraftverk
  Vindmøller
  Vindturbiner
 • Øvre Forsland Kraftverk
  Morten Henrik Kielland
  Øvre Forsland Kraftverk
  Anlegg
  Arkitektur
  Kraftstasjonsbygg
 • Mellomdammen, Nusfjord
  Aage S. Josefsen
  Dammen illustrerer en regulering av et lite vassdrag til kraftproduksjon i et lite øysamfunn i Nord-Norge. Kraftstasjonen med dammen er et av de tidlige i Nord-Norge. Dammen er tilknyttet fiskeværet Nusfjord, som er et av Nordland fylkeskommunes høyt prioriterte kulturmiljøer. Området inngår i Kulturminneplan for Lofoten fra 2007. Nusfjord er et satsingsområde i Flakstad kommuneplan fra 2008. Alle disse forhold tilsier at dammen og det miljøet den tilhører er av høy kulturminneverdi, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Objekt nr. 12 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
  Anlegg
  Dammer
  Dammer som kulturminner
 • Vindturbiner, Lista vindkraftverk
  Camilla Orten
  Vindmøller, vindturbiner, Lista vindkraftverk. Tiltakshaver Fred. Olsen
  Anlegg
  Vindkraftverk
  Vindmøller
 • Dam, Sølna
  Arne T. Hamarsland
  Sølna kraftverk Alvdal
  Anlegg
  Dammer
  Kraftverk
 • Vannmølle
  Bjørn Lytskjold
  Hjemmesnekret vannmølle
  Anlegg
  Møller
 • Rånåsfoss kraftverk
  Arne T. Hamarsland
  Rånåsfoss kraftverk Sørum k 2012-07-5
  Anlegg
  Elvekraftverk
  Kraftverk
 • Kraftledning Årdal - Fortun
  Helena Nynäs
  Kraftledning Årdal - Fortun
  Anlegg
  Kraftledning
 • Vindpark vindmølle Bjugn
  Arne T. Hamarsland
  Vindpark vindmølle Bjugn
  Anlegg
  Vindmøller
 • Storfallet kraftverk Søkkunda
  Arne T. Hamarsland
  Storfallet kraftverk Søkkunda
  Anlegg
  Kraftverk
 • Anleggsarbeid, Kjøsnesfjorden kraftverk
  Arne T. Hamarsland
  Kjøsnesfjorden Jølster
  Anlegg
  Anleggsarbeider
  Anleggsarbeidere